Bảng so sánh các lọai PPC vó màn hình VGA

Chào a/e !

Dành cho a/e tham khảo:

http://www.firstloox.org/VGAppc.htm

Mong là có thể giúp thêm thông tin cho a/e HHVN.

hehe, em thấy loox 720 vẫn ngon nhất trong tất cả các dòng VGA PPC.