Bản rom 1.4.5 chính thức của Sprint cho Palm pre

Đã có bản rom chính thức 1.4.5 của Sprint cung cấp cho Palm pre. Bản rom này được fix các lỗi sau :

This update includes fixes for: