Bác nào có bái hát phim " THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP" Bản 2005

Bác nào có bài hát trong phim "Thần điêu đại hiệp " do Lưu Diệc Phi và Hùynh Hiểu Minh đóng cho em xin với