Bác nào biết chỉ dùm!

Em đang kiếm 1 trang web nước ngoài or của VN cũng được nói về các lời hay ý đẹp, câu chúc, lời chúc… Có một lần em đã thấy giới thiệu ở đâu đấy, nhưng bây giờ chịu chết kô nhớ được. Bác nào biết chỉ cho em với. Em rất cảm ơn.

bác cứ search trên google theo khóa “lời hay ý đẹp” là ra thôi mà !

Nhưng mà em đang rất cần trang nào đó của nước ngoai :frowning: