Article: Tốc độ chip A5 của iPhone 4S là 800 MHz

Tốc độ chip A5 của iPhone 4S lả 800 MHz

Mặc dù iPhone4S đang tiếp nhận đơn đặt hàng mua trước, nhưng trang công nghệ anandtech.com đã được sử dụng trước một sản phẩm để kiểm tra và đánh giá. Theo báo cáo cuối cùng của anandtech thì tốc độ chip A5 của iPhone4S là 800 MHz, chậm hơn 25% so với iPad2, nhưng gần gấp đôi so với iPhone4.

[ATTACH]400434.vB[/ATTACH]

[ATTACH]400435.vB[/ATTACH]

[ATTACH]400436.vB[/ATTACH]

[ATTACH]400437.vB[/ATTACH]

nghe nói chip A5 hình như chưa được ổn định thì phải !