Apple TV hacked để chạy ứng dụng tính toán trong mạng Xgrid

Cách đây 2 tháng, việc Apple TV được cài đặt hệ điều hành đầy đủ MAC OS X như 1 máy tính đã không còn là điều bí mật, thì bây giờ Apple TV lại được khám phá (hay bị hacked) là có thể chạy các chức năng tính toán phi tập trung (distributed computing) trong mạng Xgrid.{tintucvienthong.com}

Nguồn bài viết