Apple - Magic Trackpad

Xin mời: Magic Trackpad or tragic Mac pad? A review | Ars Technica

Một sản phẩm mang nhiều đặc trưng của Apple.

Done :smiley:
http://handheld.vn/threads/182008-Apple-Magic-Trackpad-bom-tan-hay-bom-…-xit?p=1543679#post1543679