Ai có driver phím cảm ứng Acer 5920 cho mình với

Mới del hết partition trên máy mất hết luôn cả recovery jo ko có luôn driver phim multimedia cảm ứng của máy Acer 5920,ai biết driver tên j chỉ cho mình với.Thank for help

Bác down 3 cái dưới về rồi cài đặt thử nhé. Cài xong bác nhớ khởi động lại máy.

ftp://ftp.work.acer-euro.com/notebook/aspire_5920/vista/Drivers/LaunchManager_Dritek_v2.0.10.zip

ftp://ftp.work.acer-euro.com/notebook/aspire_5920/vista/Drivers/Touchpad_Synaptics_v10.0.15_NC_Vista_Vista64_x64_XP_2K_acer.zip

ftp://ftp.work.acer-euro.com/notebook/aspire_5920/vista/Drivers/CIR%20Driver%20Ver.7.1.62.2012.zip