Ai biết chỉ giúp

Tôi muốn cài vào máy repligov2.0 nhung không có link .Ai biết chỉ giúp cám ơn nhiều

tặng bác cái này : http://www.pdaonline.com.cn/SoftDown1.asp?ID=1553
nếu ko down được thì bác vào đây nhé : http://www.pdaonline.com.cn/SoftView.Asp?SoftID=1193
Link down o dưới banner quang cáo ems
Chúc vui