Age of Empire - Dragon Knights & Nation Battle

Hiện mình đang sở hữu sourcode của app này, ( đang đứng top download trong bảng app thu phí trên app store)
mình cần sự hợp tác của những người am hiểu về lĩnh vực phát triển ứng dụng di động, mình tin chắc nếu app này xuất hiện ở thị trường việt nam sẽ phát triển mạnh