3GP cho motorola (?)

Tui có cái L2 Motorola. Nay muốn nhét vào vài cái file 3GP, dùng chương trình chuyển đổi video clip qua 3GP - nhét vfo máy, thế mà nó không chạy.
Thực sự là tôi không rõ về cái 3GP file này lắm.
Ai biết chỉ giúp!

Bác tìm phần mềm Nokia Mutilmedia Coverter 2.0 vể chuyển đội định dạng 3gp cho phù hợp với các thông số dành cho điện thoại như độ phân giải, fames hình…

Thanks Joseph, tôi sẽ kiếm làm thử!