3D AltTab: Chuyển đổi ứng dụng với hiệu ứng chuyển động 3D Cube

chạy với hiệu ứng chuyển động 3D Cube rất đẹp. Bạn có thể gán phím cứng cho ứng dụng để điều khiển chuyển đổi được dễ dàng hơn

Phần mềm chỉ chạy với màn hình đứng Portrait QVGA, hỗ trợ WM5 và WM6

http://i30.tinypic.com/2w4mt6u.gif

Thông tin chi tiết tại http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=391006