12 pro 256 gold

sold…máy đã bán

Tks …all

2 Lượt thích

Bác có 14 prm 128GB gold ko?

dạ em ko có ạ !

1 Lượt thích