10 mẫu độ Honda Cub cực độc

**Trong khi nhiều người cố sắm bằng được một chiếc xe tay ga đời mới đắt tiền cho sành điệu, một bộ phận giới trẻ lại mê mẩn với những chiếc Cub cũ kỹ được độ, chế lại.

**[TABLE=“width: 1, align: center”]
[TR]
[TD][FONT=Arial][size=2]http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2012/08/23/cub_do_01.jpg[/size][/FONT][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: center”][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=“width: 1, align: center”]
[TR]
[TD][FONT=Arial][size=2]http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2012/08/23/cub_do_02.jpg[/size][/FONT][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: center”][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=“width: 1, align: center”]
[TR]
[TD][FONT=Arial][size=2]http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2012/08/23/cud_do_03.jpg[/size][/FONT][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: center”][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=“width: 1, align: center”]
[TR]
[TD][FONT=Arial][size=2]http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2012/08/23/cub_do_04.jpg[/size][/FONT][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: center”][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=“width: 1, align: center”]
[TR]
[TD][FONT=Arial][size=2]http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2012/08/23/cub_do_05.jpg[/size][/FONT][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: center”][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=“width: 1, align: center”]
[TR]
[TD][FONT=Arial][size=2]http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2012/08/23/cub_do_06.jpg[/size][/FONT][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: center”][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=“width: 1, align: center”]
[TR]
[TD][FONT=Arial][size=2]http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2012/08/23/cub_do_07.jpg[/size][/FONT][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: center”][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=“width: 1, align: center”]
[TR]
[TD][FONT=Arial][size=2]http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2012/08/23/cub_do_08.jpg[/size][/FONT][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: center”][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=“width: 1, align: center”]
[TR]
[TD][FONT=Arial][size=2]http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2012/08/23/cub_do_09.jpg[/size][/FONT][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: center”][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=“width: 1, align: center”]
[TR]
[TD][FONT=Arial][size=2]http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2012/08/23/cub_do_10.jpg[/size][/FONT][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: center”][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=“width: 1, align: center”]
[TR]
[TD][FONT=Arial][size=2]http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2012/08/23/cub_do_11.jpg[/size][/FONT][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: center”][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=“width: 1, align: center”]
[TR]
[TD][FONT=Arial][size=2]http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2012/08/23/cub_do_12.jpg[/size][/FONT][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: center”][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=“width: 1, align: center”]
[TR]
[TD][FONT=Arial][size=2]http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2012/08/23/cub_do_13.jpg[/size][/FONT][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: center”][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=“width: 1, align: center”]
[TR]
[TD][FONT=Arial][size=2]http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2012/08/23/cub_do_14.jpg[/size][/FONT][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: center”][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=“width: 1, align: center”]
[TR]
[TD][FONT=Arial][size=2]http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2012/08/23/cub_do_15.jpg[/size][/FONT][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“align: center”][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[RIGHT]
theo VTC News[/RIGHT]

Con này nhìn độc thật
http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2012/08/23/cud_do_03.jpg

Công nhận đẹp thật, ý tưởng rất độc. :slight_smile:

Nếu cho mình chọn giữa một cái SH và em xe màu xanh dương đầu tiên thì mình sẽ không chọn SH :slight_smile: